MOSS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMATIE VERZAMELEN

Het verzamelen van gegevens van het internet is al jarenlang een specialiteit van ons. En onze software is vervolgens in staat om de verzamelde gegevens te controleren, te standaardiseren en te verrijken op basis van door u opgestelde regels. Ten slotte kan de informatie in elk gewenst formaat aan u worden uitgeleverd.

Het internet biedt een onuitputtelijke bron van informatie. Informatie die bedrijven ondersteunt in hun operationele activiteiten en strategische beslissingen.

Het verzamelen van gegevens van het internet wordt vaak handmatig of semiautomatisch aangepakt. Een kostbare en tijdsintensieve aangelegenheid. De energie, die hieraan wordt besteed, kan beter ingezet worden voor het slim verwerken van de verzamelde gegevens.

Wij zijn in staat om op een volledig geautomatiseerde manier gegevens van het internet te verzamelen, deze vervolgens te structureren, standaardiseren, controleren en aan te vullen met zinvolle informatie uit andere bronnen. Dit doen wij met software die zich gedraagt als een gewone websitebezoeker. Daarnaast gaat onze software zorgvuldig om met de belasting van de bezochte websites.

De opdrachtgever bepaalt welke gegevens verzameld worden en de frequentie van uitleveren. Samen met de opdrachtgever stellen wij regels op waaraan de gegevens moeten voldoen. Deze regels worden opgenomen in een kwaliteitsproces dat de noodzakelijke controles uitvoert. Ten slotte kan de informatie in ieder gewenst formaat uitgeleverd worden aan de opdrachtgever. Wij verzorgen de technische omgeving en staan garant voor de kwaliteit van de gegevens.

De software die door ons wordt gebruikt heeft zich al vele jaren bewezen in intensieve processen. Een product als iWOZ® wordt door gemeenten en de rijksbelastingdienst gebruikt in dagelijkse processen ter ondersteuning van de wet WOZ. Het technische framework dat hiervoor gebruikt wordt laat zich eenvoudig uitbreiden of wijzigen zodat informatie van een geheel andere aard op dezelfde efficiënte manier verzameld en verwerkt kan worden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Copyright © 2000-2014 MOSS

Built with Berta.me